Úvod / VEČERNÍ DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ 

VEČERNÍ DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ 

2 x 90 min (pondělí a středa). Začátečníci absolvují nedělní Iniciační Dialogické jednání (90 min).

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je praktickou experimentací s elementárními principy hry, dramatické tvorby a nepředmětného herectví. Uskutečňuje se formou individuálních vystoupení jednotlivce v prázdném prostoru a v situaci „veřejné samoty“ (před zraky druhých). Může být cestou sebeobjevování, sebepoznávání, sebepřijetí a seberealizace, vytvářením psychosomatické kondice pro tvořivou komunikaci a empatii.

pozor! zájemci, kteří se dosud s DJ nesetkali, MUSÍ absolvovat iniciační DJ v neděli 21. července večer v rámci úvodu do kurzu Scholé. 

Prosíme, napište nám, pokud o iniciační DJ máte zájem, zkusíte ho poprvé a nehlásíte se do Letní Scholé.

Lektorky:

MgA. Václavka Křesadlová PhD., MgA. Terera Durdilová PhD., MgA. Marcela Šiková