Úvod / Lektoři / MgA. Václava Křesadlová Ph.D.

MgA. Václava Křesadlová Ph.D.

Dlouhodobě se  zabývá pedagogikou, uměním a osobnostním rozvojem. Po střední pedagogické škole vystudovala Výchovnou dramatiku, Autorskou tvorbu a pedagogiku, kde studovala také doktorské studium, vše na Divadelní fakultě AMU. Pracovala jako asistentka na DAMU (obory dialogické jednání, herecká propedeutika) a učitelka oboru drama na konzervatoři. Dále pracovala v terapeutické komunitě jako arteterapeutka, dramaterapeutka i jako terapeutka ve službách. Nyní má svou vlastní praxi v oboru individuálního poradenství v oblasti osobnostního rozvoje. Formou celoživotního vzdělávání si navýšila kvalifikaci o terapeutické minimum a v současné době je před dokončením dlouhodobého terapeutického výcviku v hlubinné analýze (dle C.G. Junga). Ve své praxi snoubí zkušenosti s pedagogikou, aktivní tvorbou divadelních představení, psychoterapií a osobnostním rozvojem. Aktivně se účastní mnoha konferencí i zajímavých mezioborových projektů (např. Filosofie experimentu, Jevištní imaginace…), jako lektorka pedagogicky působí i při divadelních festivalech. Sama se stále snaží vzdělávat a držet krok s novými poznatky oblasti psychologie a pedagogiky.