Úvod / Lektoři / doc. Mgr. Radek Marušák

doc. Mgr. Radek Marušák

Lektor kurzu Základy dramatické výchovy

Radek Marušák je vedoucí katedry výchovné dramatiky na DAMU, přes 20 let působil jako učitel českého jazyka, dějepisu a dramatické výchovy na základních, středních a základních uměleckých školách. Jeho velkým tématem je osobnostní rozvoj a učení prostřednictvím dramatizací a zapojování dramatických prvků do běžného vzdělávání.