Úvod / Lektoři / doc.Mgr.,MgA.Ivana Sobková

doc.Mgr.,MgA.Ivana Sobková

Lektorka kurzů s tematikou dramatické výchovy. Vystudovala obor ČJ-HV na Pedagogické fakultě UK a obor Dramatická výchova na DAMU. Průběžně prošla zkušeností s výuku na MŠ, ZŠ i SŠ. V současnosti pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU (Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží, Herecká propedeutika, Divadelní projekty), PedF UK (Katedra preprimární a primární pedagogiky se zaměřením na dramatickou výchovu) a Základní umělecké školy na Praze 3 (vedoucí literárně dramatického oboru, www.kukdivadlo.cz). Lektorka kurzů dramatické výchovy (např. Dramatická výchova pro současnou školu, Dramatická výchova ve škole, Základy dětského divadla).

Motto: “Co děti dělají, je pro mě mnohem významnější, než co vidí a slyší.“  WINIFRED WARDOVÁ