Náš lektorský tým

Lucie Kukulová

Zakladatelka Ateliéru, lektorka kurzu Lidová píseň v dramatické výchově, Základy dramatické výchovy, asistentka v kurzech hlasové výchovy.

Odmalička se věnuje divadlu a hudbě. Po gymnáziu (které si přerušila rokem v USA)  studovala Konzervatoř J. Ježka (zpěv), vystupovala v muzikálech (např. Jesus Christ Superstar, Vlasy) a věnovala se hudbě, divadlu, produkci, učení, překládání, výtvarným činnostem, výchově dětí a stavebním rekonstrukcím :-).  Ve svém  domě (Husova 9/Zlatá 5, Praha 1) pořádá kulturní akce, výstavy, koncerty, přednášky a workshopy už od r 2003, kdy též založila první české jazzové hudební vydavatelství Amplión Records.  Od r 2011 vede Dětský divadelní soubor Kukadýlko v Dobřichovicích, kde působí i jako organizátorka kulturních akcí a herečka a režisérka Dobřichovického divadelního souboru. Vyučovala angličtinu, zpěv a hlasovou výchovu. Na DAMU  absolvovala v rámci CŽV dvouleté kurzy Základy dramatické výchovy na KVD a Kreativní pedagogiku na KATAP.

MgA. Martina Kafková

lektorka Hlasové propedeutiky (individuální i skupinové)

Absolventka Katedry Autorské tvorby a pedagogiky DAMU a pěveckého a muzikálového oddělení Konzervatoře  Jaroslava Ježka. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2000.

“Zvědavost nám otevírá dveře k novým možnostem” … “Práci učitele přirovnávám k hledání pokladu. Není důležité,  jak moc jsme talentovaní, ale jak dobře sami sobě rozumíme. I když vím, že není v mých silách naučit všechny všechno, snažím se otevírat nové dveře a jeli třeba, vstupuji do nich spolu se studentem. Vždy podporuji, jsem laskavá a empatická. Dávám přednost hledání vlastního autentického projevu před nápodobou.”

Daniela Fischerová

Lektorka kurzů Tvůrčí psaní a Nonverbální komunikace. Česká spisovatelka, dramatička, scenáristka, publicistka a autorka knih pro děti a mládež, dále také autorka několika školních učebnic a pedagožka. Vystudovala dramaturgii a scenáristiku na pražské FAMU, pracovala ve Filmovém studiu Barrandov. Známá je ale především jako autorka více než tří desítek knih pro děti.

MgA. Václava Křesadlová Ph.D.

Dlouhodobě se  zabývá pedagogikou, uměním a osobnostním rozvojem. Po střední pedagogické škole vystudovala Výchovnou dramatiku, Autorskou tvorbu a pedagogiku, kde studovala také doktorské studium, vše na Divadelní fakultě AMU. Pracovala jako asistentka na DAMU (obory dialogické jednání, herecká propedeutika) a učitelka oboru drama na konzervatoři. Dále pracovala v terapeutické komunitě jako arteterapeutka, dramaterapeutka i jako terapeutka ve službách. Nyní má svou vlastní praxi v oboru individuálního poradenství v oblasti osobnostního rozvoje. Formou celoživotního vzdělávání si navýšila kvalifikaci o terapeutické minimum a v současné době je před dokončením dlouhodobého terapeutického výcviku v hlubinné analýze (dle C.G. Junga). Ve své praxi snoubí zkušenosti s pedagogikou, aktivní tvorbou divadelních představení, psychoterapií a osobnostním rozvojem. Aktivně se účastní mnoha konferencí i zajímavých mezioborových projektů (např. Filosofie experimentu, Jevištní imaginace…), jako lektorka pedagogicky působí i při divadelních festivalech. Sama se stále snaží vzdělávat a držet krok s novými poznatky oblasti psychologie a pedagogiky.

doc. Mgr. Martina Musilová Ph.D.

lektorka Dialogického jednání

teatroložka, divadelnice, pedagožka KATaP DAMU (Praha) a KDS FF MU (Brno), ředitelka Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví na při Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (https://www.autorskeherectvi.cz/). Vedle experimentace v dialogickém jednání má vášeň i pro experimentální tvorbu Ivana Vyskočila, Ernsta Jandla, Gertrudy Steinové, Věry Linhartové a v poslední době i Roberta Laxe.

doc.Mgr.,MgA.Ivana Sobková

Lektorka kurzů s tematikou dramatické výchovy. Vystudovala obor ČJ-HV na Pedagogické fakultě UK a obor Dramatická výchova na DAMU. Průběžně prošla zkušeností s výuku na MŠ, ZŠ i SŠ. V současnosti pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU (Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží, Herecká propedeutika, Divadelní projekty), PedF UK (Katedra preprimární a primární pedagogiky se zaměřením na dramatickou výchovu) a Základní umělecké školy na Praze 3 (vedoucí literárně dramatického oboru, www.kukdivadlo.cz). Lektorka kurzů dramatické výchovy (např. Dramatická výchova pro současnou školu, Dramatická výchova ve škole, Základy dětského divadla).

Motto: “Co děti dělají, je pro mě mnohem významnější, než co vidí a slyší.“  WINIFRED WARDOVÁ

MgA. Marcela Šiková

Lektorka kurzů Dialogické jednání. Externí pedagog KATaP, herečka.

Vystudovala dramatický obor na VOŠ umělecká ve Zlíně a autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, se kterou dále spolupracuje jako externí pedagog. Dlouhodobě působí ve  v.p.s. Zdravotní klaun, při tvorbě audionahrávek Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, v divadelních společnostech Bořivoj, Náměstíčko, Starý návrat, Mim a Krapet, několik sezon také v písňovém pořadu Okolostola Přemysla Ruta a v Thalií ověnčené inscenaci Hrdý Budžes.

doc. Mgr. Radek Marušák

Lektor kurzu Základy dramatické výchovy

Radek Marušák je vedoucí katedry výchovné dramatiky na DAMU, přes 20 let působil jako učitel českého jazyka, dějepisu a dramatické výchovy na základních, středních a základních uměleckých školách. Jeho velkým tématem je osobnostní rozvoj a učení prostřednictvím dramatizací a zapojování dramatických prvků do běžného vzdělávání.

PhDr. Hana Holubkovová

lektorka Čtenářského klubu

PhDr. Hana Holubkovová je knihovnice, překladatelka a lektorka. Vede čtenářský klub na ZŠ, připravuje a vede semináře a workshopy pro učitele a knihovníky.

Působila v projektech Nové školy., o.p.s.: Čtenářské kluby (2016-2018, 1. stupeň ZŠ, zaměření na děti s odlišným mateřským jazykem) a Učíme se příběhem (2018-2021, 2. stupeň ZŠ, rozvoj čtenářských dovedností na základ naratologie), se kterou spolupracuje i nyní jako lektorka.

Má ráda knihy i jejich čtenáře. www.holubkovova.cz

Bc. Jana Molešová 

lektorka, psychoterapeutka, externí facilitátorka a supervizorka týmů škol státních i privátních, facilitatorka konfliktů mezi týmy škol a rodiči. Studovala na PF Hradec Králové MU Brno, prošla mnoha speciálními výcviky a kurzy. Mimo jiné spoluzakladatelka terapeutického centra Liberec – psychoterapie, koučink, facilitace, práce s traumatem Somatic Experience. Vede i privátní psychoterapeutickou praxi.

MgA. Jitka Nejedlá

MgA. Jitka Nejedlá

lektorka Výtvarného směřování s akvarelem

Absolventka katedry Alternativního a loutkového divadla oboru scénografie na pražské DAMU) – divadelní scénografie. Působí jako kostýmní výtvarnice, scénografka a ilustrátorka, je kmenovou výtvarnicí Geisslers Hofcomoedianten. Hostuje i v jiných českých divadlech, kromě ryze divadelní tvorby se věnuje volné ilustraci a akvarelové malbě. Má zkušenosti s výtvarnou pedagogikou. Je lektorkou dětských workshopů v rámci divadelních festivalů, scénografických kurzů pro dospělé a učila  scénografii na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé. Nerada fotí, proto si všechny krásy zaznamenává akvarelovou malbou přímo v plenéru. Potkáte ji určitě se skicákem a barvami v kapse.

Mgr. Petra Hůlová, Ph.D.

lektorka kurzů tvůrčího psaní

Patří mezi nejpřekládanější české autory, Je držitelkou většiny prestižních literárních cen (Magnesia Litera, Kniha Roku LN, Cena Jiřího Ortena, Cena Josefa Škvoreckého). Je autorkou mnoha románů (mj. Paměť mojí babičce, Umělohmotný třípokoj, Macocha, Stručné dějiny Hnutí Nejvyšši karta aj. Je také autorkou divadelních her, scénářů a multižánrových projektů. Je jednou ze zakladatelů Asociace spisovatelů a v rámci amerického programu SIT působí v Praze též jako lektorka tvůrčího psaní a současné české literatury.

Ing. Ester Jánošiová, MAIA

Lektorka Feldenkraisovy metody

Ester je certifikovanou lektorkou metody Feldenkrais® s mezinárodní akreditací Euro TAB (Feldenkrais® European Training and Accreditation Board) a členkou IFF (International Feldenkrais® Federation).Absolvovala čtyřletý výcvik Feldenkrais® International Training Program ve Vídni pod vedením Jeremy Krausse, osobního žáka Dr. Moshé Feldenkraise, na který navázala účastí na master classes špičkových učitelů z USA, Itálie, Německa a Izraele.Ester vede skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement®) a individuální lekce Funkční Integrace. Svým přístupem podporuje individuální proces učení každého jednotlivce, s důrazem na zmenšování úsilí a objevování nové kvality pohybu.

Mgr. Veronika Jurečková

MgA. Tomáš Běhal

lektor kurzů Základy scénografie a Práce s loutkou, absolvent Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, vedoucí ročníku ve společnosti Vyšší odborná škola herecká, režisér, dramaturg, propagátor loutky, statutární předseda Toy machine z.s..

Mgr. Jakub Hojka

lektor kurzu Loutka ve výuce, herec a performer, působí v divadlech Říše loutek, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Kampa, Pomezí, Divadlo Dokola. Vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě UK, kde dnes působí jako doktorand. 

PhDr. Oswald Schorm

lektor Psychologie komunikace

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obory český jazyk – psychologie a jednooborová psychologie, Gestalt Institutu (IGAP), NLP practitioner (Devon School), působí jako terapeut, kouč. Odborný asistent na VŠ, jako lektor a konzultant pracoval s klienty z mnoha českých a zahraničních firem. Zaměřuje se na rozvoj profesionálního a osobnostního potenciálu.

“Komunikace a prezentace je výměna informací, slov, energie s vnitřním či vnějším posluchačem. Hledáme rovnováhu vytvářeného vztahu a vzájemného výsledku komunikace. Naše vlastní představy se setkávají s představami posluchačů. Porozumět sobě je stejně důležité, jako se vžít do role druhého a vnímat kontext situace. Překonáním vlastních komunikačních zábran uvolňujeme vlastní zdroje a zveme druhé ke společnému dialogu.”