Úvod / Kurzy / 21 Loutka ve výuce

21 Loutka ve výuce

ŠABLONY

Loutky jsou mocným a kreativním nástrojem, který může výrazně zlepšit výukový a učební zážitek. Zapojením loutek do výuky můžete zaujmout studenty zábavným a interaktivním způsobem. Tento kurz je navržen tak, aby učitelům poskytl potřebné dovednosti a znalosti pro efektivní využití loutek ve výuce v jakémkoliv předmětu. Výuka s loutkami zlepšuje komunikaci, rozvoj jazykových dovedností a podporuje sociálně-emocionální učení. Praktické tipy a návody vám pomohou integrovat loutky do různých předmětů a vytvořit živé a interaktivní prostředí.

Časová dotace
12 hodin
Cena
3600,- Kčza osobu

Vypsané termíny

DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Termín je plně obsazený 🙂

Více informací

jak kurz probíhá:

  1. setkání: Seznámení s loutkami – od klasických loutek po předmětové divadlo.  Typy loutek, jejich specifika a animace. Ukázka použití loutek při vyprávění příběhů, techniky pro využití loutek k rozvoji verbálních dovedností. Cvičení zaměřená na rolové hry a interaktivní výuku s loutkami.
  2. setkání: Vytváření vlastní jednoduché loutky z dostupných materiálů. Práce na vlastním tématu, základní dramaturgie, vytváření scénářů a příprava na prezentaci. Praktické cvičení v tvorbě dialogů s loutkami. Diskuse o vlivu loutek na sociálně-emocionální rozvoj studentů. Cvičení zaměřená na řešení konfliktů a vyjadřování emocí pomocí loutek.
  3. setkání: Účastníci předvádějí své připravené loutkové představení. Společná diskuse a zpětná vazba od lektora a ostatních účastníků. Reflexe celého kurzu, sdílení zážitků a získaných dovedností.

 

Výhody výuky s loutkami

1. Zvýšené zapojení Loutky mají jedinečnou schopnost upoutat pozornost studentů a učinit učení zábavnějším. Přítomnost loutky může vytvořit pocit vzrušení a očekávání, což povzbuzuje aktivní účast a zapojení studentů.

2. Zlepšená komunikace Loutky mohou sloužit jako účinné komunikační nástroje, zejména pro studenty, kteří mohou být váhaví nebo stydliví. Interakcí s loutkami mohou studenti svobodněji vyjadřovat své myšlenky, klást otázky a sdílet své nápady bez obav z hodnocení.

3. Rozvoj jazykových dovedností Loutky poskytují příležitost k rozvoji jazykových dovedností. Studenti mohou procvičovat verbální komunikaci zapojením do dialogů s loutkami nebo vytvářením scénářů a příběhů. Loutky také pomáhají zlepšovat poslechové dovednosti, když studenti aktivně poslouchají a reagují na interakce loutek.

4. Sociální a emocionální učení Loutky mohou podporovat sociální a emocionální učení tím, že usnadňují diskuse o empatii, řešení konfliktů a emočním vyjadřování. Studenti mohou promítat své pocity na loutky, což jim umožňuje hlubší zkoumání a porozumění vlastním emocím i emocím ostatních.

5. Kreativita a představivost Používání loutek podporuje kreativitu a představivost ve třídě. Studenti mohou vytvářet své vlastní loutky, navrhovat jedinečné příběhy a zkoumat různé postavy a scénáře. To podporuje imaginativní myšlení a dovednosti řešení problémů.

Tipy pro začlenění loutek do výuky

1. Vyberte správné loutky Vyberte loutky, které odpovídají vašim výukovým cílům a věkové skupině vašich studentů. Rukavicové loutky, prstové loutky nebo dokonce loutky vyrobené z ponožek mohou být účinnými možnostmi. Zvažte mít různé loutky, které se hodí pro různé postavy a příběhy.

2. Postupné zavádění loutek Postupně zavádějte loutky, aby si studenti zvykli na jejich přítomnost. Začněte jednoduchými interakcemi a postupně zapojujte složitější dialogy a scénáře. To umožní studentům rozvíjet pocit pohodlí a důvěrnosti s loutkami.

3. Používejte loutky pro vyprávění příběhů Loutky jsou vynikající nástroje pro vyprávění příběhů. Používejte loutky k oživení příběhů, ať už čtením knihy s loutkami jako postavami nebo vytvářením originálních příběhů. Povzbuzujte studenty, aby se účastnili manipulace s loutkami nebo vyprávění spolu s loutkami.

4. Podporujte rolové hry a diskuse Povzbuzujte studenty, aby si osvojili role a zapojili se do rolových her s loutkami. To jim může pomoci zkoumat různé perspektivy, rozvíjet empatii a procvičovat dovednosti řešení problémů. Používejte loutky k usnadnění třídních diskusí, což umožňuje studentům vyjádřit své myšlenky prostřednictvím loutek.

5. Integrujte loutky do různých předmětů Loutky mohou být použity v různých předmětech, nejen v jazykovém umění. Zapojte loutky do hodin matematiky pro vyprávění příběhů nebo scénáře řešení problémů. Používejte je ve vědě k vysvětlení konceptů nebo k provádění experimentů vedených loutkami. Všestrannost loutek z nich činí cenný nástroj napříč různými předměty.

6. Zapojte studenty do tvorby loutek Zapojte studenty do procesu vytváření loutek. Povzbuzujte je, aby navrhovali a stavěli své vlastní loutky pomocí jednoduchých materiálů, jako je papír, látka nebo recyklované materiály. To nejen podporuje kreativitu, ale také v nich vyvolává pocit vlastnictví a hrdosti na jejich učení.

7. Reflexe a hodnocení Pravidelně reflektujte dopad loutek ve vaší výukové praxi. Sledujte zapojení, účast a porozumění studentů. Hodnoťte jejich učení prostřednictvím diskusí, loutkových představení nebo písemných reflexí. Tato zpětná vazba vám pomůže vylepšit váš přístup a provést potřebné úpravy.

Loutky jsou dynamickým a poutavým výukovým nástrojem, který může zlepšit zapojení studentů, komunikaci, kreativitu a sociálně-emocionální učení. Zapojením loutek do vaší třídy vytvoříte živé a interaktivní prostředí, které zanechá trvalý dojem na vašich studentech. Přijměte kouzlo loutek a sledujte, jak vaše lekce ožívají!