Úvod / Kurzy / 16 Pěvecký projev ve sboru – přístup a péče o hlas

16 Pěvecký projev ve sboru – přístup a péče o hlas

Dvanáctihodinový kurz rozdělen do tří setkání zaměřený na metodiku pěveckého projevu ve větším zvukovém tělese. Je určen pro zpěváky sborů amatérských i profesionálních. Kurz je především zaměřen na správnou hlasovou průpravu jednotlivce ve sboru, zároveň dbá na správný zvuk hudebního tělesa jako celku.

Časová dotace
12 hod (3 x 180 min)
Cena
3540,- Kčza osobu

Vypsané termíny

Více informací

Kurz je, vyjma krátkého úvodu o hlasové problematice jednotlivce ve sboru, převážně praktický. Nabízí pěveckou metodiku individuálně i skupinově technikou italské pěvecké školy “bel canto”, která především dbá na měkké nasazení hlasu, s důrazem na čistotu a jasnost zvuku. Vyhýbá se tzv “zabarvování” hlasu, nápodobě, přílišnému vibratu a pěvecké manýře. Dbá na zachování osobitosti hlasu, který nepodléhá žánru, ctí zpěvákův hlasový obor (nedělá ze sopránu alt apod..). Ke zpěvákovi vždy přistupuje jako k sólistovi a po společné dohodě hledá vyhovující postavení ve sboru. Seminář je rozdělený na teoretickou, praktickou a reflektující část, kde pracujeme ve skupině i jednotlivě.

Co vás kurz naučí?

Technická průprava jednotlivce i celku. Kurz by měl naučit jak zpívat technicky dobře, slyšet sám sebe a zároveň být podporujícím hlasem hudebního tělesa. Kurz je praktický, návodný a snad i zábavný 🙂

Pro koho je kurz určený?

● zpěváci sólového zaměření i amatérských sborů

● zpěváci polo i profesionálních sborů

● učitelé škol: ZŠ, ZUŠ, VOŠ, SUŠ i  gymnázií

● sbormistři

● korepetitoři

● kdo miluje zpěv a chce se zlepšit