Úvod / Kurzy / 12 Lidová píseň v dramatické výchově

12 Lidová píseň v dramatické výchově

Tento kurz je určen učitelům a lektorům DV a HV, stejně jako učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí obohatit svůj program dětských skupin o práci s lidovou písní, která je nejen součástí národního kulturního dědictví, ale i výborným didaktickým prostředkem rozvoje schopností dětí a mládeže.

Lektoři
Časová dotace
8 hodin
Cena
2300,- Kčza osobu

Vypsané termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.

Více informací

Soustředit se budeme nejen na píseň samotnou (rytmus, melodie, tempo, dynamika, obsah), ale i na kontext, ve kterém je zasazena. Část programu je věnovaná somatické zkušenosti prostřednictvím různých druhů písní a tvorbě vlastní choreografie vycházející z “potřeb” těla. Lidová píseň skýtá hned několik přístupů k dramatickému pojetí, my se je pokusíme objevit a uplatnit. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností způsobu práce s mládeží i možnosti využití dramatické hry.

Co vás kurz naučí?

 • Rozšíření dovedností lektorů dětských skupin, učitelů pro výuku dramatické výchovy i hudební výchovy.
 • Píseň jako nástroj k uslyšení svého hlasu.
 • Píseň jako nástroj k vnímání rytmu, tempa a dynamiky vedoucímu k přirozenému estetickému pohybu a tanci.
 • Píseň jako svědectví doby, nálady, rituálů..
 • Píseň jako nástroj k vnímání symbolů a přesahu či proměny přírodního k niternému..
 • Píseň jako cesta k vnímání a tvorbě příběhu, rozvíjení fantazie.
 • Poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládeže.

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • učitelé speciálních škol
 • všichni ostatní zájemci