Úvod / Kurzy / 06 Veřejné vystupování

06 Veřejné vystupování

Individuální intenzivní lekce psychosomatiky veřejného vystupování se opírají o řečové a hlasové dovednosti.  Veřejná situace nás dokáže dostat do úzkých a paralyzovat naši přirozenost. Snažíme se potlačit nervozitu a vypadat zajímavější – tak, jak předpokládáme, že nás chtějí vidět druzí. Neexistuje však žádný návod na správné nebo úspěšné vystupování. Cílem kurzu není přeučovat individuální způsob osobního projevu, ale provést účastníka cestou zvědomování toho osobitého a přirozeného, co vytváří jeho jedinečnost.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, výchovní poradci, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.

Vypsané termíny

Podzim 2024
Termíny setkání si domluvíte s lektory individuálně dle možností. Těšíme se na společnou práci! 🙂
Časová dotace
dle potřeby a domluvy 1 – 3 x týdně, 1 lekce = 60 minut
Období
září – prosinec 2023
Cena
25400,- Kčza osobu
DPH
0% – akreditovaný kurz
Stav
Otevřený k registraci
Kapacita
6 volných míst z 6
Registrace do
1. 10. 2024 00:00
Začíná
1. 9. 2024

Více informací

Série na sebe navazujících individuálních konzultací psychosomatiky veřejného vystupování s lektory DAMU.

12 LEKCÍ VEŘEJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ OBSAHUJE: 1x úvodní hodinu, 4x ŘEČ, 4x HLAS, 2x PSYCHOLOGII KOMUNIKACE + 1 lekci dle vlastního výběru.

Veřejná situace nás dokáže dostat do úzkých a paralyzovat naši přirozenost. Snažíme se potlačit nervozitu a vypadat zajímavější – tak, jak předpokládáme, že nás chtějí vidět druzí. Neexistuje však žádný návod na správné nebo úspěšné vystupování.
Nebudeme vás přeučovat váš způsob osobního projevu, ale provedeme vás cestou zvědomování toho osobitého a přirozeného, co vytváří jeho jedinečnost. Největší díl práce bude však na Vás.

Dalších 9 lekcí si volíte dle vlastního výběru a časových možností. Doporučujeme lekci Hlasu po Úvodní hodině.

Úvodní hodina se odehrává za přítomnosti všech tří lektorů. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru a několika jednoduchých zadání zjistíme základní rysy Vašeho projevu. Video záznam Vašeho vystupování na začátku a na konci našeho setkávání by měl pomoci zmapovat Váš vývoj.

HLAS – 4x konzultace hlasového projevu, práce s dechem a hygiena hlasu.

ŘEČ – 4x konzultace vašeho řečového projevu, způsobu vyjadřování, sdělování, řeč těla. Práce s představou, plynulostí řeči, navazováním kontaktu a vedení pozornosti posluchačů. Zpětná vazba pomocí videozáznamu. Příprava prezentace a výstupu.

PSYCHOLOGIE KOMUNIKACE – 2x lekce efektivní komunikace.

1 lekce dle vlastního výběru

V rezervačním kalendáři Kurzu 06 Veřejné vystupování vyberte hodinové lekce dle Vašich možností.

Co vás kurz naučí?

 • pracovat s dechem, hlasem, tělem tak, abychom se na ně mohli spolehnout
 • cítit se a tím i působit uvolněněji, přirozeněji, přesvědčivěji
 • zákonitostem působnosti projevu
 • získat si a udržet pozornost
 • zvědomit si veškeré vyjadřovací prostředky a zapracovat na těch, které nejsou funkční
 • rozvinout svůj potenciál a oživit projev

Pro koho je kurz určený?

 • pro každého, kdy chce získat větší sebejistotu při veřejném vystupování
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • výchovní poradci